Jan Frans Van Cammeren
&
Maria Therezia Celina Michiels

mijn grootouders
langs vaders zijde

     
 1896 Jan Frans wordt geboren in Boom als 4de kind van Gommarus Frans en eerste (en enig) kind van Maria Rozalia Van De Velde, Gommaar's 2de echtgenote. Jan gaat als leerjongen in de diamantnijverheid en wordt versteller bij het slijpatelier van "Mijnheer Simonis" in de Sint-Janssstraat te Boom.
(meer over Jan's ouders)

 

 1918 Jan huwt Maria Therezia Celina Michiels in het voorjaar op zijn 22ste. Celine is slechts enkele maanden ouder en oudste  van de 5 kinderen van Petrus Theodoor en Maria Rozalia Spruyt beiden geboren Boomenaars. Petrus is werkzaam in de steenbakkernijverheid als steenmaker. De gezinnen wonen in de Vrijheidshoek te Boom, de Michiels'en in nummer 19, de Van Cammeren's aanvankelijk in nummer 9.
 1919 Een eerste zoon Frans wordt geboren in Februari. Het gezin verhuist enkele huizen verder naar nummer 6.
 1924 Een tweede zoon Theodoor Emilia, mijn vader, wordt geboren in April.
 1942 Frans huwt Odile Keppens op Sinterklaasdag.
 1945 Theo huwt Gerarda Rijmenans, mijn moeder, op 1 September.
 1948 Jan Frans overlijdt in Oktober op zijn 52ste, vermoedelijk als gevolg van een beroepsziekte.
 1977 Celine overlijdt op 81 jarige leeftijd in het hospitaal van Boom enkele weken na een val in haar woning in de Vrijheidshoek.