Vrouwelijk Familiewapen

 

 

 

 

 
 

"In lazuur een schoorsteenhaal van zilver, het veld ingekapt van zilver en beladen met druiventrossen van lazuur gebladerd van sinopel.
Het schild omringt met een golvende ring van sinopel
 beladen met  druivenbladeren van sinopel."