index

WEB INHOUD
Web contents


auteur- author

De publicatie op het Web heeft als doeleinden:
  1. het beschikbaar stellen van een kopie van de originele druk (zie onder)
  2. het verschaffen van een toegankelijkere Nederlandstalige  versie
  3. idem dito voor een Engelstalige versie
  4. een continu uitbreidend glossarium over Middeleeuwse culinaire kunst 


Publication on the Web has following goals:
  1. make available a copy of the original Medieval Dutch printing (see below)
  2. provide a more accessible Dutch version
  3. idem dito English version
  4. a continously extending glossary about Medieval culinary art


Originele druk - Original Dutch printing

Titelpagina      Voorrede 01 02      Inhoud 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Titelpage         Introduction       Content                                                                                                

Gif format +/- 56K per file


Interessante links - Interesting links