Het eerste gedrukte Nederlandsche kookboek, Brussel, Thomas vander Noot (+/-1510)
The First Printed Dutch Cookbook 

        

[A1r] EEn notabel boecxken van cokeryen het welc bewijst [2] alle spise te bereiden elc na sinen staet het si in bruy[3]lochten in feesten bancketten oft ander maeltyden be[4]sondere en het es eenen ieghelijcken van grooten noo[5]de te hebben die sijn dinghen ter eeren doen wilt

A noteworthy little book of cookery, which demonstrates [2] how to prepare all dishes, each according to its condition, be it in [3] weddings, feasts and banquets or other meals [4] especially and which is greatly necessary for everyone [5] to have, who wishes to do his things honour.

Een notabel kookboek hetwelk toont hoe alle spijzen te bereiden, in aangepaste vorm, voor bruiloften, feesten, banketten, of andere bijzondere maaltijden en het is ook nodig voor eenieder die de dingen goed wil doen.

Comments: please mail me

  

From a facsimile published by Martinus Nijhoff, 1925,
made from the only known copy resting in the Bayerische Staatsbibiliothek, München.
Presented without personal benefits to the web by Willy Van Cammeren since november 2001.
Thanks to an initiative of David Friedman
Comments and transcriptions from Medieval Dutch thanks to several sources.
English translation Christina van Tets.