Bronnen voor deze website
Sources for this website

De bedoelingen van dit website initiatief zijn nobel en belangeloos.

Het wil de rechten of belangen niet schaden van auteurs of instanties die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben bijgedragen tot de inhoud. Indien dit toch het geval zou zijn, gelieve dan uw reactie te bezorgen met een voorstel tot verbetering.

Overal op elke plaats de bron vermelden zou niet alleen leiden tot onleesbaarheid maar is ook niet doenlijk gezien veel via het Internet werd opgezocht en de bron lang niet altijd duidelijk is of wordt vermeld.

De transcriptie uit het Middelnederlands en de Engelse vertaling zijn het werk van Christina van Tets.
Voor de glossary komen bijdragen uit het werk van Ria Jansen-Sieben, Marleen van der Molen-Willebrands, Elly Cockx-Indestege, Cindy M Renfrow en andere.

Zie ook links.

 

 

This website inititiative has only nobel and non-profit intentions.

In no way its will is to harm the interests or rights of authors or organizations who contributed directly or indirectly to its content. If this should be the case, please sent your reaction with a proposal for improvement.

To mention the source for each item would not only lead to illegibility but is not faesible since a lot of information comes from the Internet and the source is not always clear nor mentioned.

Transcription from Medieval Dutch and English translation are the work of Christina van Tets.
Contributions to the glossary come from the work of Ria Jansen-Sieben, Marleen van der Molen-Willebrands, Elly Cockx-Indestege, Cindy M Renfrow and others.

Also see links.