index

WEB INHOUD
Web contents


auteur- author

De publicatie op het Web heeft als doeleinden:
  1. het beschikbaar stellen van een kopie van de originele Middelnederlandse druk (zie onderaan)
  2. het verschaffen van een toegankelijkere Nederlandstalige  versie
  3. idem dito voor een Engelstalige versie
  4. een continu uitbreidend glossarium over Middeleeuwse culinaire kunst

 

Publication on the Web has following goals:
  1. make available a copy of the original Medieval Dutch printing (see below)
  2. provide a more accessible Dutch version
  3. idem dito English version
  4. a continously extending glossary about Medieval culinary art

 

Originele Middelnederlandse druk - Original Medieval Dutch printing

         

Pdf format +/- 700 K per file


Interessante links - Interesting links