Home Inhoud Nieuws

 BelgiŽ
 

BelgiŽ
Culinaire Evolutie
Oude Eenheden
Referenties
Recepten

4000VC-57VC

Belgae

57VC-486

Deel van GalliŽ

486-511

Deel van FranciŽ

511-613

Deel van NeustriŽ

511-613

Deel van AustrasiŽ

613-843

Deel van het Frankische Rijk

843-1384

Deel van West-FranciŽ

843-1384

Deel van Midden-FranciŽ

1384-1494
Bourgondische Nederlanden

Prinsbisdom
Luik


Prinsdom
Stavelot-
Malmedy


Hertogdom
Bouillon

 

1477-1556
Zeventien ProvinciŽn
(Bourgondische Kreits)

1556-1795
Spaanse Nederlanden

1581-1795
Verenigde ProvinciŽn

Zuidelijke Nederlanden

Oostenrijkse Nederlanden
(Nederlandse Staten)

1795-1806
Bataafse Republiek

1795-1804
Eerste Franse Republiek

Koninkrijk Holland

1804-1815
Eerste Franse Keizerrijk

1815-1830
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Groot- Hertogdom Luxemburg

1830-heden
Nederland

1830-heden
BelgiŽ


Luxemburg

voornaamste bron nl.wikipedia.org

In de vroegste tijden was BelgiŽ bewoond door Keltische stammen. ZeeŽn en rivieren waren de natuurlijke grenzen van hun territorium.
De Romeinen bezetten onze streken en brachten de "klassieke cultuur" tot bij ons.

Het hoogtepunt van cultuurvermenging in onze streken was de Volksverhuizing van Saksen, Friezen en Franken tussen de 3de en 5de eeuw. Vanaf 358 staken Salische Franken de Rijn over en kwamen onze streek binnen via De Kempen (TaxandriŽ).

In de 7de eeuw ontstaan de parochies en werden er kerken, basilieken en abdijen gebouwd die een invloed hadden op de leefgewoontes. De landbouweconomie bloeide.

Omstreeks 800 ontstond er een taalgrens die van West naar Oost liep met Germaans in het Noorden en Romaans in het Zuiden.

De politieke, culturele en economische centra van het Nederlandstalige gebied waren in de middeleeuwen het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant, onder de regering van Floris V ook het graafschap Holland. Vlaanderen (West-, Oost-, Zeeuws- en Frans-Vlaanderen) was uit enkele Karolingische gebieden ontstaan en behoorde in de middeleeuwen tot de Franse kroon. In dit gebied lagen rijke industriesteden zoals Gent, Brugge en Ieper, die veel macht hadden en waar onder de bewoners een uitgebreid cultureel leven heerste.

In de 11e en aan het begin van de 12e eeuw stond Europa sterk onder de indruk van de kruistochten, die van de hele Europese adel als wedstrijd van de verschillende nationaliteiten gevoerd werden, om het ďheilige land PalestinaĒ voor de islamitische beheersing te ďreddenĒ.

De handel tussen de steden en gewesten nam toe en daarmee natuurlijk ook het contact tussen de bewoners van verschillende gewesten. In de 13de eeuw nam de politieke eenheid van de Nederlandstalige gewesten toe.

De 14e en 15e eeuw stonden onder de indruk van de opkomende crisis en de economische stagnatie. Misoogsten en fatale ziektes zoals de pest eisten talrijke mensenleven.

Vanaf de 15e eeuw was Antwerpen het economische centrum van de Nederlanden. In cultureel opzicht behoorden de Nederlanden in de 16e eeuw tot de top van Europa. Daarna kwam er weer verval.

Er waren economische problemen zoals misoogsten, lage lonen en het Engelse handelsembargo. Tevens werden de nieuwe religieuze stromingen steeds belangrijker.

De tachtigjarige oorlog (1568-1648) was een dieptepunt. Als gevolg van deze conflicten emigreerden steeds meer mensen uit het Zuiden. Veel gekwalificeerde ambachtslieden, kooplui, intellectuelen en kunstenaars verlieten hun woonplaats in het Zuiden en verhuisden naar het Noorden.

De Vrede van Utrecht (1713) bepaalde dat de Zuidelijke Nederlanden bij Oostenrijk kwamen. Na de Franse Strijd besliste het Congres van Wenen in 1815 deze gebieden onderdeel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te maken om een sterke bufferstaat tegen Frankrijk te vormen.

De Nederlandse Tijd deed BelgiŽ goed. De heropening van de Schelde en het Oost-Indische afzetgebied deden de totale economie exponentieel toenemen. Gent was op het einde van de jaren 1820 dť textielhoofdstad van het Europese continent met 30.000 goedbetaalde arbeiders. De haventrafiek in Antwerpen was gestegen van 585 schepen en 65.000 ton in 1819 tot 1028 schepen en 129.000 ton in 1829.

Koning Willem I slaagde er evenwel niet in om het sinds 1585 langzaam ontstane nationaal Ėgodsdienstig antagonisme te overwinnen en een nieuw overkoepelend bewustzijn te scheppen tussen Belgen en Nederlanders. De Belgische revolutie in 1830 leidde tot de Belgische onafhankelijkheid en erkenning ervan door Nederland in 1839.

 

   

 

Interessante Links
 
bulletoverzicht van de geschiedenis van BelgiŽ aan de hand van onderscheidenlijk de graven van Vlaanderen, de stadhouders van de Zuidelijke Nederlanden en de koningen van BelgiŽ
bullet 
 
 

Voor vragen of opmerkingen contacteer willy@vancammeren.be    -    Laatst bijgewerkt op 03/07/2008