Home Inhoud Nieuws

 Oude Eenheden
 

België
Culinaire Evolutie
Oude Eenheden
Referenties
Recepten

Voornaamste bronnen P.Van De Walle, Wikipedia

Oude Tijden
De meeste eenheden hadden een natuurlijke oorsprong.

Voor lengtematen was dat meestal het menselijke lichaam (duim, hand, handspan, onderarmlengte, stappen...).

De gerstekorrel was één van de vroegste maten voor gewicht  (en lengte) en gaf zijn oorsprong aan de "grein" (het gewicht van één zaadkorrel uit het midden van een aar gerst).

Ook de tarwekorrel werd op eenzelfde manier gebruikt als referentie.

Elk volk maakte zijn eigen ijkmaten uit steen en metaal.

1 grein = 1 gerstekorrel = 64,8 milligram
 
1 duim =  3 gerstekorrels op rij =  25,4 millimeter
 

Noot: 20 grein gerst korrels = 24 grein tarwe korrels

   

Romeinse Tijd
De Romeinse eenheden waren gebaseerd op de Griekse met Egyptische invloeden.

Gewichten

De geijkte eenheden stelden ook hier een systematisch probleem alhoewel men pogingen deed standaarden vast te leggen voor het ganse Romeinse Rijk.

De dragma was de basismunt sinds het oude Griekenland en op een gegeven ogenblik tevens het standaardgewicht. Dragma betekent "handvol" en refereert naar het feit dat 6 obolen een hand vulden. Obolus betekent eigenlijk "ijzeren staafje" in het oud Grieks. Zo'n gegoten metalen staafjes (oboloi) werden dikwijls gegeven als symbolisch offer aan de tempel en gaan terug tot 1100 VC.

De "pond" is als gewicht en als muntbenaming in gebruik sinds de Romeinse tijd (1 pundus = 1 libra, vandaar de afkorting £). Zo ook de dragma later verbasterd tot dinar, dirham, dram e.a.

Er was een sterke binding tussen munt- en gewichtsstandaarden maar het muntgewicht van de standaardmunten (o.a. de denarius) alsook hun gehalte aan edel metaal nam stelselmatig af en ontkoppelde zich van de gewichtsmaten.

Latijnse naam

In drachma

+/- Gram

chalcus, chalkoi

1/48

0,071

siliqua

1/18

0,189

obolus

1/6

0,568

scrupulum

1/3

1,136

drachma

1

3,408

sicilicus

2

6,816

uncia

8

27,264

libra, as

96

327,168

mina

128

436,224

talent 7680 26173,44

De Romeinen legden hun gewichtsverhoudingen vast zoals in de tabel wordt aangegeven. De libra, ook soms as genoemd, komt hier overeen met 5050 grein.

Het verdeelsysteem in twaalfden (oncen) zou van de Etrusken afkomstig zijn en de Romeinen gebruikten het ook om allerlei andere eenheden in te delen.

Volumes

De Romeinse natte maten worden hiernaast gegeven. De amphora komt overeen met een Romeinse kubieke voet. Die voet zou ongeveer 29,6 cm bedragen hebben.

 

Latijnse naam In sesters +/- Liters

ligula

1/48

0,01125

cyathus

1/12

0,045

sextans

16

0,09

triens

13

0,18

hemina

12

0,27

cheonix

2/3

0,36

sextarius

1

0,54

congius

6

3,5

urna

24

13

amphora

48

26

culleus

960

520

   

Middeleeuwen
Het feodale tijdperk bracht terug meer chaos in de eenheden.

Gewichten

De Romeinse verhoudingen bleven lang geldig maar de toepassing had te lijden aan een gebrek aan ijkingstandaarden die verschilden van streek tot streek.

Karel De Grote voerde in 789 de "pile" in voor gans Francië, een reeks geijkte gewichten, onder de vorm van koperen of tinnen bekers die in elkaar pasten en dienden om munten met grote waarden te wegen met een balans. Door de gewichten onder te verdelen in de reeksen 14, 8, 4, 2, 1 konden tussenliggende gewichten worden samengesteld tot 25 pond. De "marc" refereert naar een munteenheid die bij de Germanen in gebruik was.

Dit systeem gaf eveneens aanleiding tot het TROY systeem, genoemd naar de Franse markt van Troyes waar Engelse kooplui reeds handel dreven in de tijd van Karel De Grote. Het is gebaseerd op de Troy pond bevattende 5760 grein en dat werd onderverdeeld in 12 Troy ons.

De pile bleef in gebruik in Spanje en Noord-Europa en was dus gebaseerd op een pond bevattende 16 (Troy) ons.

Met het feodale tijdperk was het daarna weer echter ieder voor zich en pogingen om algemene standaarden in te voeren mislukten.

De pond kon dus nogal eens verschillen ... bijvoorbeeld van Gent 430g tot Amsterdam 494g.

Apothekers verdeelden het Troy ons in 8 dragma die elk 3 scruples bevatten. Dat systeem wordt heden ten dage nog gebruikt, ook voor het wegen van edele metalen.

Andere gewichtsmaten in gebruik te Brugge op het einde van de 13e eeuw:

bullet

Maat voor boter: wage = 83,5 kg

bullet

Maat voor kaas: wage = 20 sestendelen = 60,6 kg

 

De Pile van Karel De Grote +/- Gram
Pond (pois de marc) =  2 marcs = 16 ons 497,7
Marc = 1/2 pond = 64 gros = 8 ons 248,82
Quarteron = 1/4 pond = 32 gros = 4 ons 124,41
Gros = 3 deniers = 1 dragma 3,89
Denier =  20 grein =  1 scrupel 1,296

 

Het Troy systeem +/- Gram
Pond = 16 Troy ons = 32 loot = 7680 grein 497,7
Ons = 2 loot = 480 grein 31,1
Loot = 4 dragmas = 240 grein 15,52
   
Troy pond = 12 Troy ons 373,24
Ons = 20 pennyweight = 8 dragmas = 480 grein 31,1
Pennyweight = 24 grein 1,552
Dragma = 60 grein = 3 scrupels 3,89
Scrupel/ Schorpele   = 20 grein

1,296

   
Grein 0,065

"Apotekers oft medicinael gewichten (volgens de Costuymen van Brussel): een pond medicinaal = 12 oncen; een half pond = 6 oncen; een quart oft vierendeel = 3 oncen; een once = 8 drachmen oft 2 loot; een loot = 4 drachmen oft 1/2 once; een drachmen = 1/2 sifeijn oft 3 scrupelen; een scrupel = 10 granen oft 2 obolen; een obole = 3 siliquen; een silique = 4 greijnen; een greijn oft een aesken = 1 terwe graen; de 24 volkomen terf graenen = 1 scrupel; 3 scrupelen = 1 drachme; 8 drachmen = 1 once; 12 oncen = 1 pond."   bron

Volumes

Maten verschilden eveneens volgens streek en de aard van de inhoud zoals wijn, bier, melk etc... zowel in benaming als juiste inhoud.

De opgegeven (natte) maten zijn dan ook slechts benaderend maar wel richtinggevend voor gebruik in de keuken.

Andere (droge) maten in gebruik o.a. te Brugge (eind 13e eeuw):

bullet Maat voor graan: de hoet = 4 maten = 16 vierendelen = 32 spinten =  128 eltkens . 1 Hoet voor koren+/-166-172 liter. 1 Hoet voor haver= 198,5 liter
bullet

Maat voor haring: ton = 1000 à 1200 stuks

In andere delen van het land o.a. het Land van Waas werd de graanmaat voor 1554 gemeten in "zakken" (111,8 l).
1 mud = 6 zakken = 12 halsters = 24 veertellen = 48 meukens = 96 achtelingen = 384 pinten

Vloeistoffen +/- Liters
Pijp               = 2 okshoofden 440
Okshoofd      =  6 ankers 220
Aam              = 4 ankers 140
Anker            = 16 stopen of gelten  36
Stoop/ gelt = 2 potten,
kannen, kroezen, mengelen, mingelen of kwarten

2,6

Pot/ kan / kroes/ mengel/ mingel/ kwart =  2 pinten, badute, sextier of waalopot

1,3

Pint/ badute/ sextier/ waalpot = 2 uperkes

0,65

Uperke

0,33

Betaalmiddelen

In de Zuidelijke Nederlanden waren er tot 1690 verschillende ponden in omloop: pond groten vlaamsch, pond parisis (Parijs pond), pond groten brabants, pond artois of gulden en pond tournois.

Hiernaast vinden we een benaderende relatie tussen de munten.

Voor meer detail wordt verwezen naar gespecialiseerde literatuur.

1 pond of livre (lb) = 20 schellingen of sous (s)
1 schelling = 12 penningen of deniers (d)
 
1 gulden, florin (f) = 20 stuivers, patards (st)
 
1 pond groten vlaams = 12 pond parisis = 1,5 pond brabants = 6 pond artois = 6 gulden = 7,5 pond tournois
 
   

Nieuwe Tijd
Terug meer orde op zaken.

Gewichten

Op het einde van de middeleeuwen wogen in Engeland pennies geen pennyweight meer omdat zij met een bepaald systeem werden geslagen dat een gewicht opleverde van 22,5 grein opleverde in plaats van 24.


In 1527 verbande Henry VII dit "lichte" pond. Hij maakte het Troy systeem ook officiëel voor munten; zilveren shillings wogen van dan af exact 0,6 Troy ons.

De kleinere gewichten zetten echter hun loopbaan weer voort in apotheken en sommige geldzaken maar het Troy pond werd afgeschaft in 1878 ten voordele van het avoirdupois pond met alle afgeleide eenheden fracties daarvan.

 

1 avoirdupois pond = 7000 grein (453,592 gram)
1 troy pond = 5760 grein (373,242 gram)

Het avoirdupois pond en de troy pond zijn verbonden door de grein.

Avoirdupois In pond +/- Gram
Dram 1/256 1,772
Ons 1/16 28,35
Pond 1 453,592
Stone (Engels) 14 6,35
Quart 25 11,34
Honderdgewicht = 4 quarten 100 45,36
Ton = 20 honderdgewichten 2000 907180
Volumes

Zie Middeleeuwen.

 
Betaalmiddelen

Voor meer detail wordt verwezen naar gespecialiseerde literatuur.

 
   

Nieuwste Tijd

Gewichten en volumes

Het Troy systeem bleef tot recent de basis van de Engelse munt met 12 pennies in een shilling en 20 shilling in de pond.

Vandaag is het Troy systeem praktisch verdwenen maar edele metalen worden nog altijd gekwoteerd in Troy ons (1 ons goud = 31,1034786g zuiver goud).

Het metrisch systeem of metriek stelsel werd door de Fransen geproclameerd in 1799 en berust op de aarde en water. De meter werd gedefinieerd als één veertig miljoenste van de omtrek van de aarde gemeten over de polen,  hetgeen heel wat metingen besloeg om hem te bepalen. Eén liter water had een massa van 1 kilogram en een volume van één kubieke decimeter.

Het stelsel gebruikt consistent veelvouden van 10 in tegenstelling tot vroegere stelsels (deci, deca, milli, kilo enzovoort).

Het werd door Willem I in 1816 in de Nederlanden bij wet ingevoerd.

 

In 1875 werd het Internationaal Eenheden Systeem (SI-systeem,  afkorting van Système International d'Unités) overeengekomen in Parijs en de standaard wordt beheerd door het Bureau International des Poids et Mesures te Sèvres, Frankrijk. Er zijn regelmatig bijwerkingen: zie hun website. De overeenkomst is onderschreven door 48 landen.

In Amerika is vandaag echter nog veel handel gebaseerd op het avoirdupois-systeem.

Engelse en Amerikaanse duim verschilden nog tot in Juni 1959...

 

Betaalmiddelen

Na de Franse revolutie (1792) kwam de frank in omloop. Voor de omrekening moet men gebruik maken van het metaalgewicht.

1 Belgische of Franse frank = 4,5g zilver = 1 pond tournois = 0,55125 gulden = 0,4725 Nederlandse gulden
 
1 Nederlandse Gulden = 9,61 g zilver = 2,1164 frank = 1,166 gulden

 

Interessante Links
 
bullet Munten uit de Zuidelijke Nederlanden

 

 

Voor vragen of opmerkingen contacteer willy@vancammeren.be    -    Laatst bijgewerkt op 03/07/2008